Hämeenlinnan Karateseuran palkitsemisten periaatteet

Seuramme palkitsemisten periaatteet ovat yhteneväisiä valmennustoimintamme kanssa. Haluamme kiittää siitä, mitä haluamme nähdä lisää. Toki lähes aina palkittavia voisi olla enemmän kuin yksi. Kaverivalinnan toteuttavat perinteisesti junioriryhmämme itse, muut harjoitusryhmien valinnat toteuttaa ryhmien valmentajat sekä seuran hallitus. 

 

Vuoden Karateka

Vuoden karateka valitaan seuran nuorten ja aikuisten joukosta joulukuun aikana. Valinnan tekee seuran hallitus. Tärkeimpinä valintaperusteina ovat:
 
o    Seuran arvojen mukainen aktiivinen seuratoiminta, jolla on positiivinen vaikutus seuran ja lajin imagoon seuramme harrastajien sekä mahdollisesti myös ulkopuolisten parissa.  
o    Iloinen ja positiivinen asenne salilla sekä salin ulkopuolella.
o    Esimerkillinen harjoitusasenne.

Vuoden juniorikarateka


Vuoden juniorikarateka valitaan vyöllisten junioreiden joukosta vuosittain joulukuun aikana. Valinnan tekee seuran junioriryhmien valmentajat. Tärkeimpinä valintaperusteina ovat:
 
o    Seuran arvojen mukainen aktiivinen seuratoiminta, jolla on positiivinen vaikutus seuran ja lajin imagoon seuramme harrastajien sekä mahdollisesti myös ulkopuolisten parissa.
o    Iloinen ja positiivinen asenne salilla sekä salin ulkopuolella.
o    Esimerkillinen harjoitusasenne

Vuoden valmentaja

Vuoden valmentaja valitaan seuran valmentajien joukosta joulukuun aikana. Valinnan tekee seuran hallitus. Tärkeimpinä valintaperusteina ovat:
 
o    Seuran arvojen mukainen aktiivinen seuratoiminta, jolla on positiivinen vaikutus seuran ja lajin imagoon seuramme harrastajien sekä mahdollisesti myös ulkopuolisten parissa.  
o    Oman valmennusryhmän ryhmähengen ja motivaation ylläpitäminen ja kehittyminen.
o    Oman valmennusryhmän harrastajien laji- ja perustaitojen näkyvä kehittyminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Kauden kaveri (ryhmän itsensä valitsema)

Monessa asiassa kunnioitus ja ryhmässä toimimisen taidot on tärkeitä taitoja. Kaikissa kamppailulajeissa näitä taitoja harjoitellaan ja noudatetaan jo melkein luonnostaan. Tästä huolimatta junioriryhmämme pääsevät antamaan äänensä juuri oman ryhmänsä huipputyypille, jonka toimintaa toivoisi näkevän ihan kaikilla.

Kauden tsemppari (junioriryhmät)

Kauden tsemppari valitaan jokaisesta ryhmästä kevät ja syyskauden lopuksi. Valinnan tekee ryhmien valmentajat. Tärkeimpiä valintaperusteita ovat:
 
o    Positiivinen ja iloinen harjoitusasenne
o    Oma henkilökohtainen kehitys laji- tai muissa taidoissa
o    Muiden harrastajien ja valmentajien huomioiminen